Regulamin usług

Regulamin Świadczenia Usług Google Ads przez Amadeusza Werońskiego

1. Wprowadzenie

Regulamin określa zasady świadczenia usług zarządzania kampaniami reklamowymi Google Ads przez Amadeusza Werońskiego, prowadzącego działalność pod nazwą StronyInternetowe.dev, NIP: 6252473936, REGON: 386396786, z siedzibą w Czeladzi przy ul. Dalekiej 7, dalej jako “Usługodawca”, dla klientów, dalej jako “Klienci”.

2. Zakres Usług

3. Warunki Wynagrodzenia

4. Obowiązki Klienta

5. Rozwiązanie Umowy

6. Procedura Reklamacyjna

7. Ochrona Danych Osobowych